U bent hier: Home / Meer over Penseelprinsessen

Meer over Penseelprinsessen

In 2008 is het onderzoek Penseelprinsessen & Broodschilderessen gestart. Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), De Mesdag Collectie en Paleis Het Loo willen door middel van dit uitgebreid kunsthistorisch onderzoek, de vele vrouwelijke kunstenaars, die in de negentiende eeuw in Nederland actief waren, onder de aandacht brengen en zo deze vrouwen aan de vergetelheid ontrukken.

In de loop van de negentiende eeuw kwamen vrouwelijke kunstenaars in Nederland, meer dan in de eeuwen daarvoor, op de voorgrond te staan. Zij begonnen hun werk steeds vaker tentoon te stellen en te verkopen. Verder werden zij lid van kunstenaarsverenigingen en vanaf de jaren vijftig gingen de poorten van de academies van beeldende kunsten langzaam voor hen open. Kortom, naarmate de eeuw vorderde, begonnen zij meer en meer een positie binnen de kunstwereld in te nemen.

Atelier Herz

In de hedendaagse kunstgeschiedschrijving over de negentiende eeuw spelen kunstenaressen van toen een bescheiden rol. Hun positie en ontwikkeling is tot nu toe onderbelicht gebleven. Dit is mede te wijten aan de hardnekkige misvatting dat het voor vrouwen in de negentiende eeuw ongepast was een professionele carrière als kunstenares na te streven en dat (gegoede) vrouwen enkel als vrijetijdsbesteding de beeldende kunsten beoefenden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, het SNS REAAL Fonds, Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, de Stichting Harten Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting en Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds.

Print pagina http://www.penseelprinsessen.nl/meer-over-penseelprinsessen/meer-over-penseelprinsessen